PHẦN MỀM XEM SƠ ĐỒ MẠCH IPHONE VÀ ANDROID : Samsung, Vivo, Xiaomi, Hawei, Oppo Xinzhizao (XZM)

  1. Đầy đủ chi tiết các mã iphone
  2. Chi tiết các mã Samsung.
  3. Chi tiết bản vẽ sơ đồ mạch Oppo.
  4. Chi tiết bản vẽ sơ đồ mạch Vivo.
  5. Chi tiết bản vẽ sơ đồ mạch Xiaomi, Redmi, Mi

Xem hướng dẫn thanh toán mua phần mềm sơ đồ do mạch đa năng

Xem bản vá lỗi, cập nhật mới nhất.

 


  

 

 

  2021-04-19Update MI NOTE3.pcb
    2021-04-18Update MI MIX2、MI MIX2S .PCB
    2021-04-17Update MI MAX、MI MAX2、MI MAX3 .pcb
    2021-04-16Update MI 10Pro-35100J1MO.pcb
    2021-04-16ADD MI 10-35100J2MOA.pcb
    2021-04-15Update Red MI S2.pcb
    2021-04-15Update Red MI NOTE7.pcb
    2021-04-14Update Red MI 6A.pcb

 

Nếu bạn mua tại trang chủ của phần mềm sơ đồ mạch cho android và IPhone thì có mức giá như sau:

 

Trang chủ: http://global.wmdang.com/